19.5.2021  *  1:06  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY

CPD20 HLASOVANIE

Najčudnejšie čudo     Najkrajšia úroda     Najkrajšie jablko

Hlasovať môžete 1 krát za deň z jedného zariadenia (mobil, notebook, počítač). Označte jednu z možností a stlačte tlačidlo Hlasuj na konci stránky.

p. Mišková
     

VÍŤAZ - p. Sedlická
 

p. Žofčáková
             
Dvojitá chryzantéma         Veľká figa