17.1.2021  *  1:49  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMYPred vznikom občianskeho združenia sa všetci zakladajúci členovia aktívne zapájali do diania v obci. Bol nieko�kokr�t zorganizovan� De� det�, H�adanie pokladu, Sv�toj�nska noc (v spojen� s no�n�m pobytom det� v miestnej �kole), detsk� v�lety. OZ zhotovilo a vydalo modlitebn�k pre potreby r�mskokatol�ckej cirkvi, spolupracovalo s kult�rnou komisiou pri realiz�cii karnevalu. Anna Fejkov� z�skala pre miestnu Z� s M� prostredn�ctvom v�zvy z Charitat�vneho fondu LION financie (st�l, zvy�ova� na wc) pre telesne hendikepovan� �ia�ku 2. ro�n�ka.

Výstava záhradných plodov pod názvom Co poľo dalo, 8. ročník

Dňa 22.9.2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali výstavu plodov záhrad Zalužičanov pod názvom Co poľo dalo, ktorú sme spojili s dedinským trhom. Vytvorili sme aj miesto na hranie pre deti. Maľovali si aj na kamene a lepili semienka. Vystavovateľov bolo 10. Najkrajšiu úrodu mala p. Ivanková, ktorá získala veľký pohár. Druhé miesto získala p. Belasová a tretie miesto p. Sedlická. Najkrajšie jablko vypestovala p. Belasová, najťažší zemiak mala p. Sedlická, najťažšia tekvica vyrástla v záhrade p. Gajdoša. V kategórii Čudo zo záhrady trofej získal p. Ťahla za "poschodové jabĺčko". Súčasťou výstavy bola aj výstava výtvarných prác detí z miestnej školy, ktoré ku krásnym prácam viedla p. uč. I. Červeňáková a p. uč. Hajdóková. Do súťaže sa zapojila celá škola. Ocenili sme nasledujúcich žiakov; z prvého stupňa zvíťazili: 1. S. Seničová, 2. T. Šanta, M. Berešová. Z druhého stupňa boli ocenení: 1. T. Stretavská, 2. M. Molnárová, P. Didová. Tohto roku naše OZ oslavuje desať rokov od založenia, preto sme sa rozhodli oceniť najaktívnejšieho člena združenia, ktorým sa stala p. Belasová. A pri bilancovaní všetkých doterajších výstav sme ocenili vystavovateľku, ktorá prispieva každoročne a získala najviac ocenení. Je ňou p. D. Ivanková. Veľká vďaka patrí aj o. Bajužikovi, ktorý úrodu požehnal. Fotografie z akcie si možete pozrieť tu.

.

Stretnutie s rytiermi

Dňa 15. apríla 2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali druhý ročník vítania jari. Keďže tohto roku oslavuje naše OZ desiate výročie od založenia, pripravili sme pre miestnych bohatý program. Michalovský spolok šermiarsky predviedol ukážky šermiarskeho umenia, streľbu z luku a kuše i boj s mečom, ktoré si vyskúšali deti i dospelí. P. Rudincová z OZ Podoby Zemplína priniesla hrnčiarsky kruh, ktorý si mohli všetci vyskúšať. Nikomu nevadilo zašpiniť sa, veď si domov odniesli vlastnoručné hlinené misky. V tvorivej dielni si deti mohli ozdobiť meč i štít z kartónu, maľovať i kresliť, či skladať puzzle. Deti sa zúčastnili aj výtvarnej súťaže na tému Moje obľúbené zvieratko. Najkrajší obrázok nakreslila N. Petická a vybrala si peknú hračku. Ostatné ceny sme rozdali škôlkarom, ktorí sa tiež zapojili do súťaže. Pre dospelých sme pripravili súťaž Vareška o najlepší kysnutý závin. Zapojilo sa šesť gazdiniek. Rad zlatej varešky získala p. Belasová za najchutnejší makový závin. Tradičnou akciou je aj dedinský trh. Na tomto si návštevníci mohli zakúpiť med, ponožky, mastičky, vajíčka i koberce, mastičky i ozdoby a iné. V spolupráci s p. Stankom zo Slovenského zväzu chovateľov bola pre návštevníkov pripravená aj výstava králikov. Atmosféra bola skvelá. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume na obecnej stránke https://www.zaluzice.sk/fotogaleria/stretnutie-s-rytiermi.html.

Výstava záhradných plodov pod názvom Co poľo dalo, 7. ročník

Dňa 30.9.2017 sme v spolupráci s obecným úradom a Slovenským zväzom záhradkárov zorganizovali výstavu plodov záhrad Zalužičanov pod názvom Co poľo dalo, ktorú sme spojili s dedinským trhom. Pozvanie prijal aj majster kuchár Marián Pestuch, ktorý nám uvaril skvelý guláš a upiekol chutné prasiatko. Vytvorili sme aj miesto na hranie pre deti, kde si deti mohli zahrať záhradnú hru Carcassonne, hru Človeče, nehnevaj sa na asfalte. Maľovali si aj na kamene a lepili semienka. Aj keď bola účasť nízka, tí, ktorí prišli, sa zabávali a prežli pekné sobotné poobedie. Vystavovateľov bolo 11. Najkrajšiu úrodu mala p. Chocholatá, ktorá získala veľký pohár. Druhé miesto získala p. Belasová a tretie miesto p. Olahová. Najkrajšie jablko vypestovala p. Žofčáková, najťažší zemiak mala p. Ivanková, najťažšia tekvica vyrástla v záhrade p. Kaťuchovej. V kategórii Veselé tvorenie bola odmenená rodina Dzurjová. Veľká vďaka patrí aj o. Bajužikovi, ktorý úrodu požehnal. Fotografie z akcie si možete pozrieť tu.

.

Jarný farmársky rínok

sa uskutočnil 2.4.2017 v komunitnom centre od 15.00 do 18.00. Pri organizovaní tohto rínku spolupracujeme aj s Obecným úradom v Zalužiciach, Zemplínskym osvetovým strediskom a Slovenským zväzom chovateľov. V nedelu na Vás čaká dedinský trh, remeselníci a ukážky tradičných remesiel, výstava zajacov, tvorivá dielňa pre deti a detský kútik. Tentokrát sme pre deti pripravili výtvarnú súaž, ktorá nesie názov Zvieratká, jar a ja. Na papier formátu A4 nakreslite, ako sa mení príroda na jar, ako prežívajú jar zvieratá, aké práce robíme v záhrade, čo sa Vám na jari páči a pod. Na zadnú stranu kresby je potrebné napísať svoje meno, adresu a vek. Potom kresbu doneste p. M. Sopkovej na rínok a môžete vyhrať pekné ceny. Na návštevníkov čaká aj milé prekvapenie. Tešíme sa na Vás!

Výstava plodov záhrad CO POĽO DALO, 6. ročník

Už šiestykrát občianske združenie Zalužka za pomoci obecného úradu a miestnych podnikateľov zorganizovalo výstavu úrody spojenú so súťažou. Tohto roku sa nám podarilo vytvoriť kútik pre deti, kde okrem hry si vyskúšali aj techniku plstenia. Každý účastník si odniesol balíček semien a ozdobu z všelieho vosku, kalendár a igelitovú tašku. A ešte jedna špecialita. Pán Puľak vystavoval svoju zbierku chrobákov a vlastnoručne vyrobené dekorácie z dreva. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru. Blahoželáme víťazom. O rok sa stretneme a znova prídeme aj s nejakými novinkami. Je sa na čo tešiť. Výstava spolu s trhom sa uskutočnila 2.10.2016 od 15:00 do 18:00 v priestoroch komunitného centra (bývalá knižnica).
Kým sme spočítavali hlasy, otec V. Bajužík požehnal plody úrody.
Počas trvania výstavy a trhov sa súťažilo v týchto kategóriách:
- najkrajšia úroda - 1. miesto: p. Ivanková,
- najkrajšie jablko - 1. miesto: p. Žofčáková,
- najväčšia tekvica (meriame obvod tekvice) - 1. miesto: p. Béreš,
- najäčší zemiak - 1. miesto: p. Belas
- čudo zo záhrady - 1.miesto - klienti denného stacionára,
- veselé tvorenie - 1. miesto - klienti denného stacionára a za deti Emka Škobranská.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili trhu i výstavy a tešíme sa o rok :)

Výstava plodov záhrad Co poľo dalo, 5. ročník

Výstava sa uskutočnila 27. septembra 2015 od 14:00 do 18:00. Bola spojená s dedinským trhom, ktorý je známy pod názvom Farmársky rínok. Zároveň sme vytvorili miesto pre deti, kde sa môžu zahrať a vyskúšať si prácu s cestom.

Program:

Súťažilo sa v týchto kategóriách:

1. Najchutnejšia opálka – súťaž o najkrajšiu úrodu naaranžovanú do jednej opálky alebo košíka.
2. Šumna mi ja, šumna – súťaž o najväčšiu tekvicu.
3. Parobci z dolka – súťaž o najťažší zemiak.
4. Gúľalo sa, gúľalo – súťaž o najkrajšie jablko.
5. Čudo zo záhrady – súťaž o najnezvyčajnejšiu zeleninu, ovocie.
6. Veselé tvorenie – súťaž o tvorivé a nápadité postavenie panáčikov, vecí, zvierat a pod. zo zeleniny a ovocia.

Burza kníh – ide o zber kníh, ktoré už nepotrebujete a chcete ich venovať. Za symbolickú sumu si knihu môžete aj kúpiť. Výťažok bude venovaný knižnici v škole.
Dedinský trh - prezentácia domácich výrobkov Zalužičanov, ktoré sú ponúkané aj na predaj.

Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zorganizovaní tejto príjemnej akcie.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 4. ro�n�k

D�a 27.9.2014 sme v spolupr�ci s obecn�m �radom zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo, ktor� sme spojili s dedinsk�m trhom pod n�zvom Farm�rsky r�nok. Fotografie z akcie si m��ete pozrie� tu.


V úvode výstavy otec V. Bajužík požehnal plody úrody.
Počas trvania výstavy a trhov sa súťažilo v týchto kategóriách:
- najkrajšia úroda - 1. miesto: p. Ivanková, 2.miesto: p. Belasová, 3. miesto: p. Gajdoš,
- najkrajšie jablko - 1. miesto: p. Chocholatá,
- najväčšia tekvica (meriame obvod tekvice) - 1. miesto: p. Gajdoš,
- najäčší zemiak - 1. miesto: p. Ivanková
- čudo zo záhrady - 1.miesto - p. Belasová .

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili trhu i výstavy a tešíme sa o rok :)

Stretnutie d�chodcov

23.2.2014 sa uskuto�nilo tretie stretnutie d�chodcov. Rozhovor o ve�kono�n�ch sviatkoch a pr�prave na jar v z�hrade sprev�dzalo aj pr�jemn� ob�erstvenie. Viac o stretnutiach n�jdete v z�lo�ke Komunitn� centrum.

Farm�rsky r�nok

V apr�li 2014 sa uzavrie projekt Farm�rsky r�nok, v�aka ktor�mu bolo mo�n� obnovi� budovu b�valej �koly a zriadi� dedinsk� trhy. Viac o projekte a trhoch sa m��ete dozvedie� v z�lo�ke Farm�rsky r�nok.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 3. ro�n�k

D�a 28.9.2013 sme zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo, ktorou sme otvorili aj Farm�rsky r�nok. Ide o projekt realiz�cie pravideln�ho dedinsk�ho trhu. Z��astnili sa jej mnoh� vystavovatelia, ktor� sa pochv�lili svojou �ikovnos�ou v pestovan� zeleniny a ovocia od v�myslu sveta. Tento ro�n�k sme ozvl�tnili mo�nos�ou vystavova� zvierat� a ve�mi chutn�m gul�om z kotl�ka n�ho predsedu. Fotografie z v�stavy si m��ete pozrie� tu.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 2. ro�n�k

D�a 7.10. sme zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo. Z��astnili sa jej mnoh� vystavovatelia, ktor� sa pochv�lili svojou �ikovnos�ou v pestovan� zeleniny a ovocia od v�myslu sveta. Tento ro�n�k sme ozvl�tnili nov�mi kateg�riami, t.j. najkraj�ie jablko, najv��� zemiak a najv��ia tekvica. Fotografie z v�stavy si m��ete pozrie� tu.

V�stava z�hradn�ch plodov pod n�zvom Co po�o dalo, 1. ro�n�k

V jeseni roku 2011 sme zorganizovali v�stavu plodov z�hrad Zalu�i�anov pod n�zvom Co po�o dalo. Z��astnilo sa jej viac ako 20 vystavovate�ov, ktor� sa pochv�lili svojou �ikovnos�ou v pestovan� zeleniny a ovocia od v�myslu sveta. Fotografie z v�stavy si m��ete pozrie� tu.

Projekt Zahrajme sa v�etci!

Po dvoch rokoch sa n�m znovu podarilo z�ska� grant z Karpatskej nad�cie na rekon�trukciu asfaltov�ho ihriska na r�mskokatol�ckom farskom dvore a na v�stavbu �al��ch hier, ktor� by pril�kali aj ob�anov v�etk�ch vekov�ch kateg�ri�. Projekt dostal n�zov Zahrajme sa v�etci!. Fotogal�riu z akci�, ktor� sa zorganizovali v s�vislosti s t�mto projektom si m��ete pozrie� vo fotogal�rii. Podrobnosti o projekte si pre��tate tu.

S��as�ou tohto projektu bol aj tenisov� turnaj mlad�ch amat�rov o poh�r predsedu OZ. - fotogal�ria -

Viano�n� koncert pre Nat�lku

Koncom roka 2009 sme spolupracovali pri organiz�cii Viano�n�ch koncertov det� tane�n�ho odboru ZU� Sobrance, deta�ovan�ho pracoviska v Zalu�iciach. Dobrovo�n� vstupn� z t�chto koncertov poputovalo na lie�enie Nat�lky, zdravotne znev�hodnenej �tvrt��ky nav�tevuj�cej Z� Zalu�ice. Viac podrobnost� tu.

Na z�klade �iadost�, ktor� sme p�sali r�znym nad�ciam na Slovensku, sa rodi�om podarilo z�ska� peniaze na vybudovanie v��ahu v ich rodinnom dome, ktor� im u�ah�� manipul�ciu s voz�kom.

Projekt Hrajme sa spolu!

V roku 2009 sme �spe�ne realizovali projekt Hrajme sa spolu! hraden� z grantu Karpatskej nad�cie. Fotografie zo v�etk�ch akci� spojen�ch s t�mto projektom si pozrite vo fotogal�rii.

Ihrisko Pampers

Mirka Sopkov� prostredn�ctvom �asopisu Mama a ja z�skala detsk� ihrisko, ktor� je umiestnen� pri na�ej z�kladnej �kole. - fotogal�ria -.