19.12.2018  *  8:29  
2% z dane    ||    Zalužická škôlka    ||    OZNAMY


Vedenie občianskeho združenia Zalužka tvoria predseda a výkonný výbor. Predseda je zároveň
štatutárnym zástupcom občianskeho združenia. Výkonný výbor tvoria predseda a dve podpredsedníčky.

Predseda:
Ing. Pavol Fejko ml.

Podpredsedníčky:
PaedDr. Anna Fejková
Mirka Sopková