29.10.2020  *  2:59  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY


Vedenie občianskeho združenia Zalužka tvoria predseda a výkonný výbor. Predseda je zároveň
štatutárnym zástupcom občianskeho združenia. Výkonný výbor tvoria predseda a dve podpredsedníčky.

Predseda:
Ing. Pavol Fejko ml.

Podpredsedníčky:
PaedDr. Anna Fejková
Mirka Sopková