25.7.2024  *  18:21  
Zalužická škôlka    ||   Kto môže byť členom OZ?

Členmi združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia, aktívne sa chcú zúčastňovať na jeho činnosti alebo ktoré majú záujem materiálne, prípadne inak pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia, alebo ktoré majú záujem dosahovať úžitok na aktivitách a výsledkoch činnosti združenia.

Ako sa stať členom?

1. vypísať prihlášku za člena
2. zaplatiť členský poplatok 5 eur (na rok)
alebo
1. vypísať prihlášku za člena
2. odniesť formuláre 2% svojmu zamestnávateľovi
3. podpísať čestné vyhlásenie o venovaní 2%

Po rozhodnutí zhromaždenia členov o vašom prijatí, sa stávate členmi Občianskeho združenia Zalužka.


Zoznam členov občianskeho združenia:

Mgr. Gabriel Viňanský
Andrea Marcinová
Peter Sopko
Anna Belasová
Miloš Belas
Martin Béreš