30.9.2022  *  13:40  
Zalužická škôlka    ||   

CPD21 HLASOVANIE

Najkrajšia úroda     Najkrajšie jablko     Najčudnejšie čudo

Dodatočne boli vymazané hlasy, ktoré došli po polnoci, čiže už 10.10.

p. Belasová (69)
 

p. Džubasová (16)
 

p. Ivanková (149)
 

p. Sedlická (16)
     

p. Škobranská (18)
 

p. Ťahla (44)
 

p. Žofčáková (158)