19.5.2021  *  1:13  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY

CPD20 HLASOVANIE

Najkrajšie jablko     Najkrajšia úroda     Najčudnejšie čudo

Hlasovať môžete 1 krát za deň z jedného zariadenia (mobil, notebook, počítač). Označte jednu z možností, úrody jabĺk a stlačte tlačidlo Hlasuj na konci stránky.

p. Belas
 

p. Belasová
 

p. Chocholatá
 

p. Mišková
     

p. Verdžáková
 

VÍŤAZ - p. Žofčáková