15.8.2020  *  10:03  
2% z dane    ||    Zalužická škôlka    ||    OZNAMYIhrisko na farskom dvore je momentálne zatvorené.
Ihrisko pri škole je otvorené nepretržite.Stolný tenis

Dávame do pozornosti možnosť zahrať si stolný tenis v komunitnom centre, kde sme zakúpili stolnotenisový stôl. Len nám zavolajte a my Vám komunitné centrum otvoríme. Vítané sú deti, mládež i dospelí.

Projekt Farmársky rínok

Zámerom projektu je zriadenie farmárskych trhov v obci Zalužice ... viac info tu.

Nat�lkino lie�enie


Podrobnosti o lie�en� bud� v priebe�ne aktualizovan� v tabu�ke ni��ie.
K�pie ��tovn�ch dokladov s� k nahliadnutiu v s�dle OZ.

MiestoKedyCena
Pr�jem zo zbierok 2009 - 2010 + 3549,3 EUR
Lie�ebn� �stav Mar�na v Kov��ovej marec 2010 - 498,48 EUR
Cestovn� n�klady   - 40,57 EUR
Neziskov� organiz�cia Charis Bratislava 19.4.2010 - 30.4.2010 - 600 EUR
Cestovn� n�klady   - 74,25 EUR
Neziskov� organiz�cia Charis Bratislava 11.7.2010 - 25.7.2010 - 600 EUR
Cestovn� n�klady   - 73,8 EUR
Neziskov� organiz�cia Charis Bratislava 27.9.2010 - 10.10.2010 - 600 EUR
Cestovn� n�klady   - 72,6 EUR
Vy�etrenie v DFN Bratislava 5.5.2011 - 9.5.2011
Cestovn� n�klady   - 120,03 EUR
Neziskov� organiz�cia Charis Bratislava 11.7.2011 - 15.7.2011 - 300 EUR
Cestovn� n�klady   - 70,00 EUR
Pr�jem z 2% 2010 + 210,26 EUR
Pr�jem z 2% 2011 + 242,68 EUR
Neziskov� organiz�cia Charis Bratislava 30.6.2013 - 9.7.2013 - 600 EUR
Cestovn� n�klady   - 150,01 EUR
Pr�jem z 2% 2012 + 748,42 EUR
Minut�: 3799,74 EUR
Zost�va: 950,92 EUR