24.9.2021  *  22:52  
Zalužická škôlka    ||   

Zhromaždenie členov

Pre zvýšenie transparentnosti OZ a aby ste vedeli, čo sa u nás deje, rozhodli sme sa zverejniť zápisnice zo všetkých zhromaždení členov, ktoré sa konajú minimálne raz do roka.

4.11.2013

Zhromaždenie členov 4.11.2013. Dokument v pdf. Stiahnite.

3.12.2012

Zhromaždenie členov 3.12.2012. Dokument v pdf. Stiahnite.Onedlho pribudnú aj predchádzajúce roky.