20.9.2020  *  18:20  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY

Komunitné centrum

Ako ste si už mnohí určite všimli, minulý rok sa obecnému úradu podarilo zrekonštruovať bývalú knižnicu. Zvonku aj zvnútra. Občianske združenie Zalužka v spolupráci s Obecným úradom Zalužice by túto budovu chcelo užívať ako Komunitné centrum.

Na poslednom zasadnutí členov OZ sme sa dohodli na úvodných stretnutiach s občanmi Zalužíc v tomto novom Komunitnom centre. Vytvorili sa tri skupiny záujemcov o stretávanie:

- mládež, vedie Pavol Fejko, stretnutie každý piatok o 18:00
- matky s deťmi, vedie Miroslava Sopková, stretnutie každú stredu o 17:00
- seniori, vedie Anna Belasová, najbližšie stretnutie 15.12. o 15:00
Momentálne sa stretnutia detí a mladých nekonajú, no plánujeme ich obnoviť a vylepšiť. :)

Ak by ste si chceli zahrať stolný tenis alebo šípky na elektronickom terči, zavolajte nám a my Vám komunitné centrum otvoríme. Vítané sú deti, mládež i dospelí.

Stretnutia dôchodcov vedie p. Belasová.

- 1. stretnutie - 1.12.2013 - rozhovor o tom, ako by mohlo vyzerať a fungovať stretávanie sa dôchodcov,
- dohodli sa, že upečú zákusky a koláčiky pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a roznesú ich osamelým ľuďom v dedine.
- 2. stretnutie - 15.12.2013 - na stretnutí sa vytvorili skupinky, ktoré rozniesli napečené zákusky a koláčiky osamelým starším spoluobčanom.
- 3. stretnutie - 23.2.2014 - témou stretnutia bola Veľká noc a Moja zeleninová záhrada
- dohodli sa, že upečú koláče na blížiaci sa Farmársky rínok a obdarujú nimi kupujúcich i predávajúcich
- oboznámili sa s kreatívnymi prácami, ktoré je možné si pripraviť doma ako ozdobu počas veľkonočných sviatkov
Ako to vyzeralo na stretnutí si môžete pozrieť tu.